Pin It

W przeglądarce Opera począwszy od wersji 10 obecne jest automatyczne sprawdzanie pisowni, podobne do tego w Firefoksie. Opiszę tutaj jak zainstalować polski słownik. Pisownia jest sprawdzana automatycznie i podkreślana czerwonym szlaczkiem. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy pokazuje się menu z możliwością wybrania poprawnego wyrazu z listy proponowanej przez słownik.

Sprawdzanie pisowni

Aby uruchomić tę opcję:
  • kliknij prawym klawiszem myszy na tekst, który chcesz sprawdzić i wybierz Sprawdzaj pisownię
Jak pewnie zauważyłeś Opera podkreśla nawet poprawne słowa. A to dlatego, że nie ma polskiego słownika. Na szczęście jest to Hunspell, udostępniany dla wszystkich - zainstalujmy go:
  • kliknij prawym klawiszem myszy na tekst, który chcesz sprawdzić i wybierz Słowniki Dodaj lub usuń słowniki... operadict1
  • w kolejnym okienku znajdziesz listę dostępnych, aktualnych słowników Hunspell. Słownik angielski (US) jest dostępny domyślnie. operadict2 Znajdź język Polski i zaznacz go na liście. Możesz wybrać kilka języków, a także skorzystać z szybkiego wyszukiwania dostępnych słowników.
  • po kliknięciu Dalej słowniki zostaną ściągnięte na Twój komputer i zainstalowane w Operze. Nie wymaga to restartowania przeglądarki, wszystko trwa chwilkę choć przy ściąganiu większej ilości słowników może to potrwać chwilkę dłużej. Gdy wszystkie słowniki zostaną ściągnięte uruchamia się podgląd licencji operadict3 Trzeba zaznaczyć pole Akceptuję licencję i kliknąć Dalej
  • W kolejnym okienku wybierz domyślny słownik, który zostanie włączony. To ustawienie zostanie zapamiętane i domyślny słownik będzie aktywny po każdorazowym uruchomieniu Opery. operadict4 Wybierz domyślny słownik i kliknij Dalej

Możesz już używać automatycznego sprawdzania pisowni w języku polskim oczywiście możesz dodawać lub ignorować wybrane słowa. W każdej chwili możesz przełączyć się na inny język lub dodać/usunąć słowniki. Sprawdzanie pisowni aktywne jest także podczas używania klienta e-mail wbudowanego w Operę.

Usuwanie słowników Postępujemy tak samo jak podczas instalowania słowników ale zamiast zaznaczać - odznaczmy zbędne słowniki. Po kliknięciu Dalej i wybraniu domyślnego języka dla sprawdzania pisowni, Opera usunie odznaczone przez nas słowniki.

Najprawdopodobniej w finalnej wersji Opery 10 znajdzie się opcja automatycznego dodawania/ściągania kolejnych słowników. Świadczyć może o tym okno dialogowe do instalacji słowników, jednak nie działające - lista dostępnych słowników jest pusta i nie można nic zainstalować. Zgodnie z moimi przewidywaniami taka opcja pojawiła się w Opera 10 :)