Prawa autorskie treści zawartych na stronie arcy.net i blachownia.net Wszystkie publikacje oraz zdjęcia mojego autorstwa publikowane na stronie arcy.net i blachownia.net udostępnione są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5, co pozwala na swobodną redystrybucję ich z zachowaniem zasad dotyczących tej licencji.

Wolno:
- kopiować,
- rozpowszechniać,
- odtwarzać,
- wykonywać utwór

Na następujących warunkach:
- uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę. Jeśli korzystasz z moich tekstów lub zdjęć umieść, proszę, link do mojej strony arcy.net lub podpisz tekst/zdjęcie "Autor: Arkadiusz Polak"
- użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
- bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Żadna część tej licencji nie ogranicza praw moralnych autora. Pełny tekst prawny licencji - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/legalcode Informacje na witrynie arcy.net są umieszczane tylko w celach edukacyjnych, hobbystycznych oraz niekomercyjnych. Jeżeli zobaczyłeś treść lub plik, który Twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza Twoje dobra osobiste, proszę o natychmiastowy kontakt.

creativecommons