Pin It
Ostatnimi czasy Opera wydawana jest oddzielnie dla każdego z systemów operacyjnych. Po kilku miesiącach z naciskiem na wersję dla Windows teraz testowe wydania dla różnych systemów będą wydawane równocześnie. Sporo poprawek w widgetach Opery, poprawiony manager haseł i kilka błędów w silniku przeglądarki. W wersjach dla Mac i Unix poprawiono problem z czcionkami. Usługa Unite powinna także działać poprawnie. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany, ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. W zasadzie może także nie działać w ogóle. Download i lista zmian http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/03/26/snapshots-for-everyone Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Wersja ta posiada działającą usługę zewnętrznych widgetów Opery. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem niektórych aplikacji Unite).