Pin It
Prędkość. Na tę cechę postawili programiści wydając kolejną wersję dla Mac. O 25% szybciej niż w poprzedniej wersji, także dzięki aktualizacji silnika do wersji 2.5.24. Dodano także opcję raportowania błędów, choć stabilność silnika przeglądarki ciągle jest do poprawy. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany, ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Może także nie działać w ogóle. Download http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/03/24/peacekeeper-improvements Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Wersja ta posiada działającą usługę zewnętrznych widgetów Opery. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem niektórych aplikacji Unite).