Pin It
Nowy build z poprawkami silnika Opery jest już dostępny. Programiści odpowiedzialni za serce przeglądarki ciężko pracowali nad poprawą działania pamięci podręcznej i oto pierwsza wersja zawierająca te poprawki. To wydanie winno także działać stabilniej w systemach Windows podczas długiego działania przeglądarki. Wersja dla systemów Mac została wydana ze statusem Beta 1. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany, ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Może także nie działać w ogóle. Download i pełna lista zmian: Windows / UNIX http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/02/23/new-build-for-you-guys Mac Intel OS http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/02/23/mac-beta-rc Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Wersja ta posiada działającą usługę zewnętrznych widgetów Opery. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem niektórych aplikacji Unite).