Pin It
Weekendowe wydanie Opery 10.5 tym razem tylko dla wersji pod Windows. Poprawki interfejsu i dalsze szlifowanie silnika. Uwaga ta wersja pod Windows 7 powoduje znane problemy ze stabilnością, nie obsługuje nadal tagu video HTML5. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany, ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Może także nie działać w ogóle. Download i pełna lista zmian: Windows http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/02/20/weekend-snapshot Mac Intel OS / UNIX Nie przewidziano wydania dla tych systemów. Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Wersja ta posiada działającą usługę zewnętrznych widgetów Opery. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem niektórych aplikacji Unite).