Pin It
Dzień po dniu programiści Opery poprawiają wydanie beta 10.5 czego skutkiem jest kolejny build. Tym razem skupiono się na poprawianiu interfejsu użytkownika (m.in.: wyeliminowano crash po użyciu gestu myszy oraz funkcji Opera Turbo) choć i w silniku poprawiono nieco błędów. Poprawiono także moduły klienta pocztowego, czatu i czytnika RSS. Wznowiono także wydania dla wersji UNIX/MacOS. Dla systemu MacOS zaimplementowano tag video oraz film o dużym króliku, który można obejrzeć tutaj :). Co ciekawe tag video w tej samej wersji dla Windows... nie działa. Ale jest to zamierzone przez twórców Opery. W tej wersji zmieniono format Zakładek i w związku z możliwymi problemami należy bezwarunkowo utworzyć ich kopię zapasową przed updatem ze starszych wersji 10.5. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany, ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Może także nie działać w ogóle. Download i pełna lista zmian: Windows / UNIX http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/02/19/post-beta-fixes Mac Intel OS http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/02/19/gstreamer-video-on-mac Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Wersja ta posiada działającą usługę zewnętrznych widgetów Opery. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem niektórych aplikacji Unite).