Pin It
operabanner Szczęśliwy build, który stworzony został w piątek 13. albowiem stał się wersją RC 10.10. Oznacza to, że jest to wersja Opery pretendująca do wydania finalnego wersji 10.10. Programiści proszę o nadsyłanie raportów o błędach, a użytkownicy cieszyć się mogą z poprawionych błędów. Także w wersjach przeznaczonych na systemy Mac OS/Linux. Warto także wspomnieć, że zmieniła się ścieżka instalacji Opery (z testowego katalogu na domyślny) więc trzeba uważać by szybko nie złapać pecha :) Uwaga - to jest testowa wersja developerska wydana w PIĄTEK 13.! Zawiera najnowsze zmiany ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Download oraz pełna lista zmian: http://my.opera.com/desktopteam/blog/2009/11/13/a-lucky-build Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem aplikacji Unite).