Pin It
operabanner Opublikowana dziś wersja powinna ucieszyć użytkowników Opery UNIX/Linux. 100% użycie procesora nie powinno być już problemem. Ale także całkiem sporo zmian w wersji dla systemy Windows. Poprawki stabilności, usunięcie błędów także w usłudze Unite i kliencie pocztowym Opery. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Download oraz pełna lista zmian: http://my.opera.com/desktopteam/blog/2009/11/05/key-fixes-and-stability Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem aplikacji Unite).