Pin It
operabanner Aplikacje Unite zostały aktualizowane do najnowszych wersji. W tym buildzie usunięto moduł Sonar. Usunięto także błąd pozwalający na aktualizację aplikacji Unite do starszych wersji. Z innych poprawek warto wymienić poprawione kodowanie znaków, usługę automatycznej aktualizacji przeglądarki oraz zmianę ścieżki instalacyjnej dla wersji 10.10 (Windows). Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Download oraz pełna lista zmian: http://my.opera.com/desktopteam/blog/2009/10/09/prompt-reporting Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Dostępna jest polska wersja językowa (z wyjątkiem aplikacji Unite).