Pin It

operabanner

Zgodnie z obietnicą zespół Opery wydał dziś kolejną wersję przeglądarki, tym razem z wbudowaną i poprawioną usługą Opera Unite. Wersja ta jest kontynuacją serii 10. Poprawiono sporą liczbę błędów zarówno w interfejsie, funkcjach klienta IRC i e-mail. Także wersje dla Unixa i Mac zostały poprawione.


Uwaga – to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany ale może także zawierać nieznane błędy, powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów.

Download oraz pełna lista zmian:
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2009/09/04/10-10-with-unite

Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Unite. Wersja ta posiada działającą usługę Opera Link. Dostępna jest polska wersja językowa.