Pin It
operabanner Pojawiło się nowe wydanie Opery 10. Release Candidate to wersja pretendująca do stabilnego wydania 10. Nowa ikonka Opery, usunięcie kilkunastu błędów oraz poprawki kosmetyczne to nowości w tej wersji. Uwaga - to jest testowa wersja developerska; zawiera najnowsze zmiany ale może także zawierać nieznane błędy i powodować zawieszenie przeglądarki i utratę danych w przypadku wystąpienia błędów. Download oraz pełna lista zmian: http://my.opera.com/desktopteam/blog/2009/08/25/opera-10-0-release-candidate Ten build nie jest rozprowadzany za pomocą systemu automatycznej aktualizacji. Dostępna jest polska wersja językowa.