Pin It

creativecommons

Z dniem 13-06-2009 zmieniam zasady licencjonowania wszystkich treści mojego autorstwa zawartych na stronie arcy.net włączając w to także dostępne tu fotografie. Od dziś udostępnione są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 2.5, co pozwala na swobodną redystrybucję ich z zachowaniem zasad dotyczących tej licencji.

Wolno:
– kopiować,
– rozpowszechniać,
– odtwarzać,
– wykonywać utwór

Na następujących warunkach:
– uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę.
– użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
– bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Żadna część tej licencji nie ogranicza praw moralnych autora.

Pełny tekst prawny licencji – http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/legalcode

Szczegółowe informacje o licencji dostępne są na stronie http://www.arcy.net/prawa-autorskie/.