Pin It
creativecommons Z dniem 13-06-2009 zmieniam zasady licencjonowania wszystkich treści mojego autorstwa zawartych na stronie arcy.net włączając w to także dostępne tu fotografie. Od dziś udostępnione są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5, co pozwala na swobodną redystrybucję ich z zachowaniem zasad dotyczących tej licencji.
Wolno: - kopiować, - rozpowszechniać, - odtwarzać, - wykonywać utwór Na następujących warunkach: - uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę. - użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. - bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Żadna część tej licencji nie ogranicza praw moralnych autora. Pełny tekst prawny licencji - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/legalcode
Szczegółowe informacje o licencji dostępne są na stronie http://www.arcy.net/prawa-autorskie/.