Pin It

creativecommons

Miło mi poinformować, że z dniem 20-04-2009 zmieniam zasady dotyczące licencjonowania moich poradników i instrukcji dotyczących skryptu forów dyskusyjnych phpBB2 by Przemo.

Publikacje mojego autorstwa dotyczące skryptu phpBB2 by Przemo udostępnione są od dziś na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 2.5, co pozwala na swobodną redystrybucję ich z zachowaniem zasad dotyczących tej licencji. Lista instrukcji i poradników objętych tą licencją dostępna jest tutaj.

Wolno:
– kopiować,
– rozpowszechniać,
– odtwarzać,
– wykonywać utwór

Na następujących warunkach:
– uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę.
– użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
– bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
Żadna część tej licencji nie ogranicza praw moralnych autora.

Pełny tekst prawny licencji – http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/legalcode

Wszystkie artykuły i publikacje oparte na tej licencji będą oznaczane jak poniżej:

Creative Commons License
Ten utwór autorstwa Arkadiusz Polak jest licencjonowany na podstawie Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska License. Uprawnienia poza zakresem tej licencji oraz szczegółowe informacje o licencji dostępne są na stronie http://www.arcy.net/prawa-autorskie/.

Jednocześnie nie zmieniam licencji moich zdjęć i innych materiałów, które nadal mają klauzulę „wszystkie prawa zastrzeżone”.
Szczegóły praw do materiałów zawartych na stronie arcy.net znajdziecie tutaj.

Mam nadzieję, że otwartość licencji pozwoli na szersze wykorzystanie tekstów i publikacji, a mnie uwolni od każdorazowego wyrażania zgody na publikację tych materiałów :) Pamiętajcie, że możecie umieścić je na swoich stronach, ale musicie podawać źródło i autora tych tekstów :)

Pozdrawiam i zapraszam do kopiowania :)