Pin It
creativecommons Miło mi poinformować, że z dniem 20-04-2009 zmieniam zasady dotyczące licencjonowania moich poradników i instrukcji dotyczących skryptu forów dyskusyjnych phpBB2 by Przemo. Publikacje mojego autorstwa dotyczące skryptu phpBB2 by Przemo udostępnione są od dziś na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 2.5, co pozwala na swobodną redystrybucję ich z zachowaniem zasad dotyczących tej licencji. Lista instrukcji i poradników objętych tą licencją dostępna jest tutaj.
Wolno: - kopiować, - rozpowszechniać, - odtwarzać, - wykonywać utwór Na następujących warunkach: - uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę. - użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych. - bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Żadna część tej licencji nie ogranicza praw moralnych autora. Pełny tekst prawny licencji - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/legalcode
Wszystkie artykuły i publikacje oparte na tej licencji będą oznaczane jak poniżej:
Creative Commons License Ten utwór autorstwa Arkadiusz Polak jest licencjonowany na podstawie Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska License. Uprawnienia poza zakresem tej licencji oraz szczegółowe informacje o licencji dostępne są na stronie http://www.arcy.net/prawa-autorskie/.
Jednocześnie nie zmieniam licencji moich zdjęć i innych materiałów, które nadal mają klauzulę "wszystkie prawa zastrzeżone". Szczegóły praw do materiałów zawartych na stronie arcy.net znajdziecie tutaj. Mam nadzieję, że otwartość licencji pozwoli na szersze wykorzystanie tekstów i publikacji, a mnie uwolni od każdorazowego wyrażania zgody na publikację tych materiałów :) Pamiętajcie, że możecie umieścić je na swoich stronach, ale musicie podawać źródło i autora tych tekstów :) Pozdrawiam i zapraszam do kopiowania :)